Xổ số Hà Nội

Ai Trúng Rồi Miền Bắc [cổ phiếu mới] Keya of University of Technology: the implication was inited on July 21, and the prescription of new shares was started on July 27

Xổ số Hà Nội

Vị Trí:Xổ số Hà Nội > Xổ số Hà Nội > Ai Trúng Rồi Miền Bắc [cổ phiếu mới] Keya of University of Technology: the implication was inited on July 21, and the prescription of new shares was started on July 27


Ai Trúng Rồi Miền Bắc [cổ phiếu mới] Keya of University of Technology: the implication was inited on July 21, and the prescription of new shares was started on July 27

Cập Nhật:2022-07-24 08:40    Lượt Xem:97

Ai Trúng Rồi Miền Bắc [cổ phiếu mới] Keya of University of Technology: the implication was inited on July 21, and the prescription of new shares was started on July 27

Thư mục đầu tiên của Đại học Công nghệ (301197.sz) sẽ có tiến triển mới trong việc cung cấp công khai đầu tiên và lên danh sách bảo ngọc. Một bức thư trinh thám được gửi đến cho người cung cấp hàng đầu tiên của công ty. Nó lên kế hoạch phát hành 92.135, tất cả đều là hàng tiếp tế công cộng mới. Tổng cổ phần sau cuộc đấu giá này là 120.54 hàng triệu cổ phiếu. Keya của Đại học Công nghệ đã phát hành đề nghị vào tháng Bảy 19, và ngày đầu tiên để kiểm tra danh sách là tháng Bảy 21. Ngày đặt bản tuyến và ngày đăng ký trực tuyến là tháng Bảy 27 (ngày t). Trong số đó, thời gian con gởi là 9:30-15:00, và thời gian đăng ký kết nối trực tuyến là 9:15-11:30, 13:00:15:00. Trang web phát hành chứng khoán Thâm Quyến bên ngoài phát hành bục điện tử là: https://eipo.szse.cn Các nhà đầu tư ngoại tuyến có khả năng tham gia cuộc điều tra sơ bộ và tín dụng trực tuyến qua trang web này. Theo dữ liệu của

.0}Keya được thành lập trong học bổng chuyên môn nghiên cứu, phát triển, phát triển và áp dụng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng từ lò sưởi và các dịch vụ kỹ thuật liên quan. Trong s ố đó, các giải pháp sưởi ấm thông minh là nguồn chủ yếu của cơ sở kinh doanh và thu nhập hoạt động trong suốt thời gian báo cáo, hướng kinh doanh này có thể được phân loại thêm vào hai loại: dàn dịch hâm nóng thông minh,Xổ số Hà Nội hệ thống cảm biến thông minh trên mạng, hệ thống điều khiển và sản phẩm hàng loạt. Thêm vào đó, dịch vụ s ưởi ấm thông minh, như một nguồn phụ thuộc vào thu nhập hoạt động của công ty, bao gồm cả quyền bảo hộ nhiệt độ, hoạt động sưởi ấm, quản lý năng lượng hợp đồng và các công ty khác. Hoạt động nhập thông tin về hệ thống thông tin chuyên về s ưởi ấm và tiết kiệm năng lượng, lợi nhuận của công ty chủ yếu đến từ việc cung cấp cho khách hàng những giải pháp nhiệt trí chuyên nghiệp, phần mềm và phần cứng và dịch vụ tương tự. Sau nhiều năm thám hiểm và hoạt động, công ty đã tạo ra một mô hình lợi nhuận hợp với các đặc điểm riêng của thiết kế giải pháp \

Powered by Xổ số Hà Nội @2013-2022 RSS sitemap HTMLsitemap

Copyright 365建站 © 2013-2022 SODO66 Đã đăng ký Bản quyền